Restauratie en renovatie muziektent Assendorperplein

Restauratie en renovatie muziektent Assendorperplein

Dat de monumentale muziektent er in augustus 2006 zo afgepeigerd bijstond was iedereen wel een beetje bekend. Toch was het schrikken, toen tijdens het bouwproces de ware conditie aan het licht kwam van met name belangrijke constructie-onderdelen. Het heeft in ieder geval voor een vertraging gezorgd in het bouwproces van ruim een half jaar.

Het is trouwens aannemelijk dat deze verborgen gebreken zich sowieso binnen een jaar of vijf hadden geopenbaard. In verband met de openbare veiligheid zou de kap er waarschijnlijk dan ook wel moeten worden afgehaald. Het bouwvallige metselwerk was dan misschien nog wel een aantal jaren blijven staan.

In Nederland zijn op die manier heel veel muziektenten uit het stadsbeeld verdwenen.Veelal slechts door particulier initiatief en met een fatsoenlijk budget konden er een aantal nog een nieuw leven krijgen. Zo ook in Zwolle – Assendorp. Dat de enige muziektent in Zwolle een tweede kans heeft gekregen is dankzij het Experiment Wijkbudgetten, de betrokkenheid en deelname van de Gemeente Zwolle (met name afdeling Wijkzaken), bouwbedrijf Beverwijk (bouwplaats en advies), bouwchemiebedrijf Remmers, woningstichting SWZ, wijkcentrum De Enk (gastlocatie) en verder alle bedrijven, instellingen en personen die onder het motto van sociaal-maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben deelgenomen.

De kwaliteit van de restauratie/renovatie is dusdanig goed en duurzaam dat je in een volgend leven rustig bij de muziektent kunt afspreken, want dan staat ie er nog! Zonder aanzien des persoons wil ik graag een ieder hartelijk danken voor zijn/haar positieve bijdrage in dit ruim anderhalf jaar durende proces.

Namens de werkgroep ‘Restauratie/Renovatie Muziektent’

Jan Stavenuiter, voorzitter

Deze muziektent staat er over honderd jaar nog

Zwolle, 2008 De muziektent aan het Assendorperplein is uniek. Nergens in Zwolle vind je Zo’n vast buitenpodium. Omdat iedereen het er over eens was dat zo’n monument bewaard moet blijven voor het nageslacht, heeft de muziektent een grondige opknapbeurt gehad. Ook aan de eisen van deze tijd is tegemoet gekomen. Zo is er een artiestenopvang met toilet en een bergruimte onder de tent gekomen.

De geschiedenis van de muziektent aan het Assendorperplein begint eind jaren veertig van de vorige eeuw.

De Zwolse burgers zetten dan alles op alles om tot realisatie van de muziektent te komen. Het benodigde kapitaal halen ze binnen met collectes, een fancyfair, een gekostumeerde voetbalwedstrijd, een aandelenuitgifte en donaties van muziekkorpsen, koren en winkeliers- en wijkvereniging. Als ook nog diverse firma’s en vakmensen, gratis of tegen kostprijs. diensten of goederen aanbieden kan de bouw beginnen!

Op 29 april 1950 wordt de muziektent feestelijk in gebruik genomen. De toenmailge burgemeester jhr. Mr. G.A. Strick van Linschoten metselt met verchroomde troffel een gedenkplaat in de tent. Na de nodige toespraken wordt de muziektent eindelijk gebruikt, waarvoor hij bedoeld is… Muziek! Deze allereerste `Muziek in de Tent’ werd verzorgd door de muziekvereniging Thomas á Kempis. Vele concerten volgen. Er staan Zwolse, maar ook landelijk bekende artiesten op het podium, zoals Anneke Grönloh, Willeke Alberti en Tee Set.

Een tijdje is het stil op het Assendorperplein. Maar sinds eind tachtigen begin negentiger jaren bruist het er weer van de activiteiten. Dat heeft alles te maken met de komst naar het plein van sociaal-culturele vereniging Eureka, wijkcentrum De Enk, de moskee en de jenapleinschool. Er ontstaat een nieuwe levendigheid. De organisaties slaan de handen ineen en zorgen voor spetterende evenementen op het Assendorperplein, zoals Koninginnedag, theaterfestivals, buitenconcerten, poëzie- en dansvoorstellingen. De muziektent wordt bij al die activiteiten telkens gebruikt als hoofdpodium.

En dan is er ook nog de stichting ‘Muziek in de Tent’. (vanaf 2017 bekend als “muziek aan het plein”) Al vanaf april 2004 organiseert deze stichting elke tweede zondag van twee tot vier uur muziekvoorstellingen in de muziektent. De belangstelling voor deze gratis buitenconcerten is overweldigend; zowel bij de artiesten als het publiek.

De muziektent neemt een belangrijke plaats in in de stad. Niet alleen Assendorpers weten het buitenpodium te vinden. Er komen belangstellenden op af uit heel Zwolle en zelfs van buiten de stad! Voor de organisatoren is dit alleen al reden nog lang door te gaan met activiteiten in de muziektent.

Dat een ieder vindt dat het markante bouwsel niet verloren mag gaan is ondertussen wel duidelijk. Veel bedrijven, organisaties en vrijwilligers hebben de afgelopen twee jaar met niet aflatende ijver de handen uit de mouwen gestoken.

Er heeft een gedegen restauratie van de muziektent plaatsgevonden. Het schilderwerk, het metselwerk, de ventilatie van de kruipruimte, de realisatie van een artiestenopvang, toilet en bergruimte, electra en zelfs de kapconstructie is aangepakt.

De herstelwerkzaamheden zijn zo grondig gebeurd dat er de komende jaren geen omkijken meer naar is. Deze muziektent staat er waarschijnlijk over honderd jaar nog..!