Stichting Assendorper Zaken

Stichting Assendorper Zaken

Stichting Assendorper Zaken is de wijkorganisatie van de wijk Assendorp Zwolle en is gevestigd aan de Enkstraat 67 te Zwolle, in het gebouw van De Enk.

De stichting heeft als doel: het stimuleren, coördineren en/of ondersteunen van activiteiten op sociaal, cultureel en sociaal-cultureel vlak ter verbetering en instandhouding van de sociale cohesie, het woonklimaat en leefklimaat voor de bewoners van de wijk Assendorp.

Activiteiten van structurele aard, georganiseerd vanuit bewonersinitiatieven, worden mogelijk ondersteund wanneer die worden georganiseerd voor of door specifieke en/of brede doelgroepen én bezocht kunnen worden door alle groeperingen uit de wijk Assendorp. Ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van mee-denken, helpen dmv beschikbaar stellen faciliteiten, tot mee-organiseren.

Activiteiten die worden ondersteund:

 • Koningsdag: kinder- en muzikaal avondprogramma voor alle leertijden van 1 tot 88
 • Repair-café: Assendorpers kunnen 1x per maand langskomen om kapotte spullen te laten repareren
 • Sinterklaasintocht in Assendorp
 • Muziek aan het Plein: 8x op de tweede zondag inde maanden maart t/m oktober
 • Muziek in de Enk: 4x op de tweede zondag van de maand in de winter
 • Nieuwjaarsfeest Assendorp
 • Avonden met live- en/of mechanische muziek tbv onze 20+ers in de wijk Assendorp
 • Muziektent: Onze stichting beheert voor de Gemeente Zwolle de muziektent op het Assendorperplein, verzorgt het onderhoud, graffiti-vrij houden, de interne atmosfeer, de afzuiging en het verder inrichten van deze muziektent zal voortdurend aandachtspunt van de Stichting zijn.
 • Bijdrage aan Buurt BBQ georganiseerd door Resto vanHarte
 • Bijdrage aan faciliteiten kookrestaurant Resto vanHarte
 • Bijdragen aan voorzieningen/faciliteiten om het organiseren van activiteiten door vrijwilligers makkelijker te maken

Het bestuur bestaat uit enkele bij de wijk en/of activiteiten betrokken mensen, echter kan het bestuur absoluut uitbreiding gebruiken.

Interesse om bestuurlijk een steentje bij te dragen? We horen het graag. Mail dan naar bestuur@assendorperzaken.nl