Home

Stichting Assendorper Zaken is de wijkorganisatie van de wijk Assendorp Zwolle en is gevestigd aan de Enkstraat 67 te Zwolle, in het gebouw van De Enk. De stichting heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het stimuleren, coördineren en/of ondersteunen van activiteiten op sociaal, cultureel en sociaal-cultureel vlak ter verbetering en instandhouding van de sociale cohesie, het woonklimaat en leefklimaat voor de bewoners van de wijk Assendorp.

Activiteiten van structurele aard, georganiseerd vanuit bewonersinitiatieven, worden mogelijk ondersteund wanneer die worden georganiseerd voor of door specifieke en/of brede doelgroepen én bezocht kunnen worden door alle groeperingen uit de wijk Assendorp. Ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van mee-denken, helpen dmv beschikbaar stellen faciliteiten, tot mee-organiseren.